Önéletrajz

1976-ban végeztem az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 1977-ben vettek fel a Budapesti Ügyvédi Kamarába ügyvédjelöltnek. 1980-ban szakvizsgáztam, ekkortól vagyok ügyvéd. Jogi pályám elején főleg az ingatlanokkal foglalkoztam, majd fokozatosan áttértem a gazdasági élet területén jelentkező problémák megoldására. Több nagy büntető ügyben védőként jártam el és az egyik szakterületem a büntető jog, ezen belül a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások. A büntető jog mellett foglalkozom a sajtó joggal, ezen belül is a személyiségi jogi ügyek, és a sajtóhelyreigazítási ügyek vitelével. A büntetőjogban kiemelt figyelmet fordítok a vagyon elleni cselekményekre.

A sajtójogon belül külön foglalkozom az Internettel és az ehhez kapcsolódó személyiségi jogi problémákkal.

A gazdasági ügyekben peres képviseletet is ellátok.

A Budapesti Ügyvédi Kamarában évek óta előadásokat tartok az ügyvéd anyagi és büntetőjogi felelősségéről.

2002-től a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja vagyok, majd 2006. márciusától az elnökhelyettesi tisztséget is betöltöttem 2010-ig. Kamarai feladatkörömbe tartozott a büntetőjoggal kapcsolatos jogkérdésekben a Kamara érdekképviselete, illetve az ügyvédek érdekvédelme.

2010 októberétõl a Fõvárosi Önkormányzat Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Vagyonnyilatkozat-ellenõrzõ Bizottság Elnökhelyettese voltam 2014 novemberéig.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége 2012-ben a kimagasló ügyvédi munkámért Eötvös Károly Díjban részesített.

2014-ben újra megválasztottak a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökhelyettesének, ismételten az ügyvédi érdekképviselet és a büntetőjoggal kapcsolatos kérdések képezik a feladatköröm.

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének is a tagja vagyok, és a Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Bizottságának  munkáját is segítem,továbbá a másodfokú fegyelmi eljárásokban is részt veszek.

Versenyszerűen asztaliteniszezem, 2014. május 19.-től a Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnökségének vagyok a tagja.

2015 augusztus 20.-án a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetett ki.